plenru

Hodowla Hasu'Neko*PL jest członkiem klubu CAT CLUB FENIKS

baner ccf

Klub CCF jest zrzeszony w Polskiej Federacji Felinologicznej FPL

fpl logo

CCF/FPL jest członkiem Federation Internationale Feline

fife logo

 

rasowy rodowodowy

Rodowód to nie snobizm!
Rodowód jest jak dowód osobisty - potwierdza pochodzenie zwierzęcia, czyli jego przynależność do określonej rasy kotów

CZYM JEST RODOWÓD I RASA

Rodowód to nie kawałek bezużytecznego papieru z imionami przodków naszego kota. Przede wszystkim świadczy o pochodzeniu kota, o tym, że jego rodzice i przodkowie też byli kotami określonej rasy. Gwarantuje nam, że nasz kociak powinien wyrosnąć na kota o określonych cechach charakteru i wyglądzie. Rodowód hodowlany obejmuje szczegółowe dane każdego z ujętych w nim osobników, takie jak: datę urodzenia, numery rodowodów, oraz kodowe oznaczenia koloru przyjęte przez organizację, która rodowód wydaje. Potwierdza on rasowość kota, ponieważ za rasowego (czasem występują wyjątki) uznaje się wyłącznie kota, którego przodkowie od co najmniej czterech pokoleń wywodzą się z tej samej rasy i wiernie przekazują swoje cechy potomstwu.
Jeśli kot nie posiada rodowodu, nic nie możemy powiedzieć o jego przodkach. Taki kot może przypominać kota określonej rasy, ale tak naprawdę nie jest jej przedstawicielem.
Przynależność kota do danej rasy może powiedzieć nam o nim bardzo dużo, ponieważ każda z ras jest inna pod względem charakteru i wyglądu. Każda rasa uznana przez międzynarodową organizację posiada dokładnie opisany wzorzec, według którego na wystawach oceniane są koty. To wzorzec określa, jaki kolor sierści może mieć kot danej rasy, jak długi powinien być jego ogon czy wreszcie jaki ma być kształt jego mordki. Cechy zapisane we wzorcu uznaje się za najbardziej pożądane i tak dobiera koty hodowlane, aby utrwalić je w ich potomstwie. Zaś wzorzec rasy tworzony jest przy współudziale hodowców z wielu krajów, którzy dzielą się ze sobą doświadczeniami i wynikami hodowli.

Rodowód umożliwia udział naszego pupila we wszelkich wystawach kotów rasowych, a także rejestrację kota w każdym legalnie działającym związku felinologicznym.

Inne stowarzyszenia i członkowie federacji FPL: http://www.felispolonia.eu/stowarzyszenia/